Agenten vertrekken, politie onderbemand

Steeds meer agenten verlaten de organisatie voor beter betaalde banen. Vergrijzing en een hoge uitstroom dragen bij aan een structureel personeelstekort, met een verwacht tekort van 1500 agenten volgend jaar. Dit probleem wordt landelijk gevoeld en heeft al geleid tot honderden onopgelost gebleven misdrijven door onderbezetting, met name in de recherche.

Hoewel de Politieacademie vorig jaar volle klassen kende, blijven er nu stoelen leeg, vooral in Amsterdam en Den Haag. Ondanks recente verbeteringen blijft de aanwas achter bij de behoefte, waardoor eenheden zoals in Almere slechts voor de helft bezet zijn. Dit alles te midden van een groeiende vraag naar politiecapaciteit door demonstraties en de omgang met verwarde personen.

Agenten geven aan dat de voortdurende onderbezetting en een toenemende polarisatie in de samenleving de werkdruk verhogen. Dit leidt tot meer agressie en draagt bij aan de beslissing om de organisatie te verlaten voor een minder stressvolle baan. Intern ongenoegen over de afhandeling van integriteitsonderzoeken verergert de situatie.

De nationale politie bevestigt dat de uitstroom toeneemt. Maatregelen worden genomen om de instroom te versnellen en het personeel te behouden, zoals het moderniseren van de politieopleiding en het aanbieden van wervingsbonussen. Desondanks zijn de prognoses voor een volledige bezetting naar beneden bijgesteld. Een oplossing voor het tekort is nog niet in zicht. De politieleiding is bezorgd dat zelfs de bijgestelde doelstellingen niet haalbaar zijn.

Bron: telegraaf.nl

Geef een reactie