Politiebond is geweld tegen agenten spuugzat

Vijftien politieagenten per week raken gewond tijdens hun werk.

‘Ik ben het geweld tegen agenten spuugzat,’ aldus Jan Struijs van de Nederlandse Politiebond (NPB). Hij sprak in de vaste kamercommissie voor Justitie en Veiligheid. ‘Geweld tegen politieambtenaren heeft zich definitief genesteld en genormaliseerd in onze maatschappij. Politiemensen betalen daar een hoge prijs voor,’ zei de voorzitter namens de vier politiebonden.

De politie is betrokken bij 20.000 geweldsmeldingen per jaar. In de afgelopen vijf jaar zijn er gemiddeld per jaar 12.000 geregistreerde meldingen van geweld tegen politiemensen. Politiemensen kennen de laatste 10 jaar een gemiddelde van vijftien gewonden per week.

Fysieke, mentale en morele training staan onder druk door capaciteitsgebrek. ‘Drie tot acht procent van de operationele politiemensen lijdt aan mentale blessures. Het niet tijdig en soms onvoldoende investeren in beschermende middelen of geweldsuitrusting geeft de politiemensen een verlaten gevoel,’ aldus Struijs. ‘Het mentale schild vraagt om onderhoud en steun. Politiemensen worden regelmatig ernstig bedreigd in hun privésituatie en moeten soms extra beschermd worden. (…)  Gepensioneerde agenten krijgen na hun welverdiende pensioen en rust herbelevingen waardoor mentale en fysieke klachten ontstaan. Voor hen is er geen extra aandacht dan reguliere zorg bij de huisarts.’

Struijs wijst op de vele rapporten die recent naar de Tweede Kamer zijn gestuurd: personeelszorg niet op orde, verwaarloosde organisatie, te weinig erkenning en waardering en er werd zelfs gesproken over minachting van politiemensen en hun familieleden. ‘Tot op de dag van vandaag lopen er honderden procedures voor materiële en immateriële schade van politiemensen tegen hun werkgever door fysieke en mentale blessures. Dit leidt tot veel frustratie bij betrokkenen en hun omgeving.’

De politiebond wil dat de Tweede Kamer komt tot wetgeving voor de erkenning en waardering van de politieveteraan met de daarbij behorende ondersteuning en zorg. ‘Nu wordt de Stichting Politie Veteraan in leven gehouden door crowdfunding, subsidies, politieleiding en politiebonden. Zij doen met een groep vrijwillige politiemensen en deskundigen opvang voor alle politiemensen. Hier worden wonderen verricht. Zij verdienen wettelijke erkenning en meer formele steun. Het mag niet zo zijn dat het alleen blijft bij lovende woorden van Kamerleden over de prestaties van politiemensen,’ besluit Struijs.

Bron: Telegraaf.nl

Geef een reactie