Agenten Limburg onterecht ontslagen

Drie politieagenten uit Horst zijn in 2020 onrechtmatig ontslagen. Van twee andere agenten is het strafontslag wel terecht, aldus de rechtbank.

De vijf agenten zouden zich volgens de politieleiding schuldig hebben gemaakt aan plichtsverzuim, schending geheimhouding en misbruik van bevoegdheden. Zo bleven inbeslaggenomen goederen in lades liggen of werden ze verkeerd in de administratie verwerkt. In chatgroepen gebruikten de agenten grove taal, scholden hun chefs en collega’s uit en deelden voor de grap foto’s van dodelijke slachtoffers. Ook speurden de agenten in politiesystemen, volgens henzelf vooral werkgerelateerd, volgens de politie niet. Met vakantieparken werd informatie gedeeld, volgens de betrokkenen conform de losse werkvormen die toen gangbaar waren onder het etiket ‘contextgedreven werken’. Elf agenten werden disciplinair bestraft, waarvan vijf met ontslag.

Volgens de rechtbank Roermond zijn de verwijten aan het adres van drie agenten (één man, twee vrouwen) te licht voor onvoorwaardelijk ontslag. Bovendien zijn er procedurele fouten gemaakt door de politieleiding bij de afhandeling van de zaak. De twee anderen, beide mannelijke agenten, hebben zich schuldig gemaakt aan ernstigere zaken, zoals het vervalsen van een procesverbaal en het valselijk doen van een anonieme misdaadmelding. Daarvoor moeten ze ook nog voor de strafrechter komen.

De (bestuurs)rechter oordeelt onder meer dat het ‘contextgedreven werken wel degelijk een rol speelt in deze zaak’. Er was ‘gebrek aan begeleiding en gebrek aan leiding bij de uitvoering in de praktijk’. De politieleiding moet een nieuw besluit nemen over sancties tegen drie van de agenten.

‘Mijn cliënten en hun gezinnen is heel veel leed aangedaan,’ aldus de advocaat van de agenten. Ik hoop dat de politie er nu lering uit trekt en niet in hoger beroep gaat.’ De agenten willen hun naam gezuiverd hebben en het liefst terugkeren bij de politie.

Bron: telegraaf.nl

Geef een reactie