De agent krijgt de rekening

Als de politiedienst een persoon was geweest, dan had deze een gebrekkige huisvesting gehad en kon hij de eindjes financieel niet aan elkaar te knopen. Om zijn werk te doen kreeg hij niet de middelen en voortdurend zat hij tegen een burn-out aan.

Dit is de deal. Of er komt bij de politie 400 miljoen euro extra bij of er komen minder agenten op straat. De regioburgemeesters zijn hierin direct en duidelijk: om de veiligheid van Nederland te garanderen heeft de politie die 400 miljoen euro extra nodig. Zonder deze miljoenen schiet ze zwaar in de min.

Waarschijnlijk hebben de bestuurders die het gezag voeren over de tien politie-eenheden de Begroting en beheerplan Nationale Politie 2024-2028 gelezen. Opvallend daarin is de aandacht voor de toegenomen werkdruk van agenten (en het effect hiervan op de agenten zelf). Net zo opvallend is het feit dat er (wederom) ruim onvoldoende geld wordt uitgetrokken voor de structurele problemen en tekorten die het goed functioneren van het politieapparaat ondermijnen. En die de werkdruk verklaren. Zorgen dus!

Op korte termijn dreigt een tekort van minstens 156 miljoen euro. Als de politie dat zelf moet opvangen, dan moet ze bezuinigen op personeel, waaraan al een tekort is. Dit leidt tot nog minder agenten op straat en nog minder studenten op de politieschool. Ook is 200 miljoen extra nodig om de politie te versterken. Bijvoorbeeld voor de bestrijding van de zware (drugs)misdaad, de online criminaliteit en het dagelijkse geweld in de vorm van explosies en schietincidenten. Dan is er de noodzaak tot permanente beveiliging van journalisten, rechters en politici, algehele maatschappelijke polarisatie, een groeiende bevolking en een veranderende demografie. Door de vergrijzing gaan deze jaren trouwens ook zo’n 11.000 agenten en rechercheurs met pensioen. ‘Een solide financiële basis en stabiele financiering zijn essentieel om te kunnen blijven doen wat de maatschappij van ons vraagt.’

Een solide financiële basis voor de politie is er al jaren niet, maar zolang individuele agenten nog kunnen compenseren voor het gebrek en tekort door anderen, kunnen we nog wel een paar jaar vooruit met de constateringen over toegenomen werkdruk en de effecten daarvan. Waarna de noodzaak tot versterking van de politie nóg groter is, net als de maatschappelijke onveiligheid. De vraag is: laten we de rekening oplopen?

Geef een reactie