Wetenschappelijke Adviesraad Politie geïnstalleerd

Nederland heeft een nieuw adviesorgaan voor de politie.

De Wetenschappelijke Adviesraad Politie is een onafhankelijk orgaan, dat de korpsleiding gevraagd en ongevraagd adviseert over de functie en het functioneren van de politie. Ook bestuurders en andere partijen kunnen gebruik maken van de adviezen. Jaarlijks publiceert de raad twee of meer afgewogen en wetenschappelijk gefundeerde adviezen. De nadruk ligt daarbij op brede vraagstukken met betekenis voor de langere termijn.

De Wetenschappelijke Adviesraad Politie is geïnstalleerd in het bijzijn van korpschef Henk van Essen. Kennis en onderzoek zijn volgens hem onmisbaar voor het ontwikkelen van een visie en strategie van het korps op grote thema’s. ‘De politie moet het voortouw kunnen nemen in voor de politie relevante en vaak lastige vraagstukken. Door het inbrengen van beschikbare kennis en wetenschappelijk onderzoek, draagt de Wetenschappelijk Adviesraad Politie bij aan de kwaliteit van het debat.’

Bron: politie.nl

Geef een reactie