Straks niet langer algemene BOA-examens POBO’s

Algemene BOA-examens komen vanaf 2024 te vervallen voor politie-boa’s (POBO’s)

Vanaf 2025 komt er voor politie-boa’s een politiespecifieke opleiding. Ze hoeven dan niet langer elke vijf jaar het algemene boa-examen te halen. Collega’s van wie de boa-akte in 2024 verloopt, wordt tot 2025 een tijdelijke ontheffing verleend.

Sommige collega’s binnen bijvoorbeeld arrestantentaken en intake & service ontlenen hun opsporingsbevoegdheid aan een boa-akte. Zij moeten deze elke vijf jaar verversen door opnieuw de boa-opleiding te volgen en te slagen voor het boa-examen. Slagen ze niet, dan mogen ze hun werk niet meer doen en kan zelfs ontslag volgen. Dit vormt een grote ergernis.

Op korte termijn wordt een politiespecifieke boa-opleiding ontwikkeld. Deze zal de huidige algemene boa-opleiding en examinering vervangen. De Politieacademie is daarbij het certificerend instituut. De nieuwe opleiding sluit beter aan bij de praktijk van politie-boa’s. In plaats van de vijfjaarlijkse hercertificering komt er een jaarlijkse verplichte kennistoets. Alles wordt vastgelegd in het Kwaliteitssysteem Vakbekwaamheid.

Bron: acp.nl

Geef een reactie