Regio Oost-Nederland: recht op meer!

De politie greep in toen een groep van dertig vechtersbazen in Zwolle met elkaar op de vuist ging.  Ze rukte uit met ‘meerdere eenheden’ en bracht de boel tot bedaren. Dat is knap, zeker in Oost-Nederland. Die regio komt er bij de verdeling van politieagenten namelijk slecht vanaf.

Met zo’n 63.000 medewerkers is de Politie de grootste werkgever van Nederland. Hoeveel agenten er precies op straat lopen, is niet bekend. Hier zijn wel eens rekensommetjes over gemaakt, dus laten we op basis daarvan zeggen 18.000? Ons land heeft bijna 18 miljoen inwoners, dus per 1.000 inwoners is er, pak ’m beet, 1 agent beschikbaar. En voor het scheiden van 30 vechtende baasjes in Zwolle is er dan 0,03 agent?  Mmm, het lijkt niet helemaal te kloppen. Maar er klopt wel meer niet als het gaat om cijfertjes…

Verdeelsysteem
De politie komt geld en agenten tekort. In 2010 is een systeem bedacht om het geld dat er wel is zo eerlijk mogelijk over de 10 regionale eenheden te verdelen. De politiek kent ondanks die verdeling echter te veel geld (en agenten) toe aan de drie grote steden. De eenheid Oost-Nederland komt er relatief juist bekaaid van af en heeft volgens het verdeelsysteem recht op zo’n duizend agenten extra.

Eerlijk en rechtvaardig?
Criteria voor het budgetverdeelsysteem waren onder meer inwoneraantal, hoeveelheid horeca en oppervlakte van het gebied waar de eenheid werkt. In de praktijk werden deze maatstaven echter niet gehanteerd. ‘Maatschappelijke problematiek’ was leidend voor de verdeling van geld en agenten en landelijk waren en zijn er overal tekorten. Zeker dus in Oost-Nederland met grote afstanden en lange aanrijtijden. O ja, en met weinig ‘niet-westerse allochtonen’, wat ook een criterium blijkt te zijn. Vechten in groepsverband zoals in Zwolle is dé oplossing voor het politietekort in Oost-Nederland!

Geef een reactie