Bewapende Boa

Gemeentelijke handhavers voeren steeds meer politietaken uit. En sommige boa’s hebben ook politiebevoegdheden, zoals fouillering. Bij hoge uitzondering mogen ze gebruikmaken van geweldsmiddelen, zoals handboeien, wapenstok, pepperspray of een vuurwapen. Is dit een goede of slechte ontwikkeling?

Vanwege de afname van het aantal politieagenten zijn de gemeentelijke handhavers in Heemstede sinds kort uitgerust met een bodycam. ‘Boa’s worden vaker opgeroepen bij uitdagendere situaties, dan die ze normaal tegenkomen. Dit terwijl zij niet dezelfde bevoegdheden hebben,’ zegt de burgemeester. Het uitbreiden van hun uitrusting moet ze in staat stellen hun taken veiliger uit te voeren.

In verschillende gemeenten krijgt de boa zo steeds meer de middelen waarmee ook politieagenten zijn uitgerust. Dit is noodzakelijk en goed, omdat ze hun werk veilig moeten kunnen doen. Het is echter ook een teken dat het schort aan politiecapaciteit. En dat is slecht. Maar zeker niet uniek. In een blauw verleden gingen gerechtsdienaren politietaken verrichten en vormden ze later samen met boswachters (!) het Korps Rijksveldwacht (sinds 1856). En het Korps Politietroepen (1919)  was ooit bedoeld als een ‘tijdelijke’ militaire politie, vooral voor politiesteun bij onlusten. Dat tijdelijke werd permanent.

Waar de politiemacht te kort schiet door onderbezetting, komen nieuwe diensten tot ontwikkeling om de gaten in de handhaving op te vullen. Vroeger waren het onder meer de gerechtsdienaren die insprongen, nu zijn het de boa’s. Of het een goede of slechte ontwikkeling is? Dat hangt af van de steun die ze zullen krijgen bij hun training en hun samenwerking met de politie. Hopelijk worden ze niet zo behandeld als veldwachters, die slecht werden betaald en het vaak moesten stellen zonder wapen en uniform. De politiegeschiedenis herhaalt zich. Maar we kunnen er ook van leren.  

Geef een reactie