Arbeidsinspectie tikt politie op de vingers

De Arbeidsinspectie wil de Nationale Politie een eis tot naleving van de Arbowet opleggen. Dit naar aanleiding van klachten rond het communicatienetwerk.  

Politievakbond ACP en de politiebonden ANPV, Equipe en NPB dienden maart dit jaar een klacht in bij de Arbeidsinspectie. Reden: de enorme risico’s die agenten lopen door te moeten werken met het haperende communicatienetwerk C2000. De Arbeidsinspectie heeft de klacht van de bonden gegrond verklaard en is een onderzoek gestart.

Uit het onderzoek blijkt dat de knelpunten rond C2000 alleen kunnen worden opgelost door het bijplaatsen van antennemasten in bepaalde gebieden in Nederland waar geen bereik is. Het systeem Noova, dat C2000 op termijn gaat vervangen, kan pas in 2030 worden ingevoerd. Het onderzoek bevestigt ook dat de ‘push to talk’-app als redmiddel voor politiemensen bij storingen binnen C2000 niet geschikt is. Te veel handelingen en tijd zijn nodig om een goede verbinding tot stand te brengen.

‘De politie moet de werkzaamheden zodanig inrichten dat politiemensen te allen tijde een goed werkende communicatievoorziening kunnen gebruiken, waarbij in levensbedreigende situaties de juiste hulp kan worden geboden die op dat moment noodzakelijk is’, stelt de Arbeidsinspectie. De politie krijgt twee weken de tijd om te reageren op de bevindingen en voorgenomen eis tot naleving.

Bron: acp.nl

Geef een reactie