De integere agent

Integriteit is bij de politie geen prioriteit, zegt een onderzoek naar integriteit binnen de Nationale Politie. Zo’n onderzoek doe je alleen als integriteit prioriteit heeft voor de onderzoekers. En die prioriteit kan het alleen krijgen, als er aanwijzingen zijn van integriteitsschendingen. Die opvallen, omdat de integriteit die de politie eigen is, wordt geschonden.

Het lijkt alsof het bij de politie schort aan integriteit, omdat integriteitsschendingen veel aandacht in de media krijgen. Racistische uitlatingen, verkoop van informatie… En omdat het door incidenten als deze zo lijkt, moet er iets gebeuren om de beeldvorming bij te stellen. Bijvoorbeeld een onderzoek, dat er al van uitgaat dat er integriteitsschendingen zijn, omdat deze de aanleiding zijn voor het onderzoek.

Onduidelijke grens?
Als het gaat om integer handelen, is het voor politiemedewerkers niet duidelijk waar de grens ligt, aldus een van de conclusies van het onderzoek. Er zijn grijze gebieden en persoonlijke opvattingen over wat wel en niet mag. Ja, natuurlijk! Politieagenten zijn ook mensen. Dat wil toch niet zeggen dat ze niet integer zijn? Laatst liep ik door een drukke straat in Amsterdam. De chauffeur van een busje zat met zijn mobieltje aan zijn oor. Een agent op een fiets sloeg op zijn raampje en foeterde hem in plat Amsterdams effectief uit voor zijn gevaarlijke gedrag. Maar gaf hem geen dikke boete. Is dat goed of fout, integer of niet? Zelf vind ik het goed, hoewel ik niet precies weet waarom. Omdat het menselijk is om iemand eerst eens flink te waarschuwen en een kans te geven? Lastig, grijs gebied…

Ontslag
Een organisatie is pas echt integer als ze erkent dat menselijke normen, waarden en beslissingen altijd een grijs gebied hebben van ongeschreven regels en individuele inschattingen. Het passeren van dat grijze gebied valt op en moet gecorrigeerd worden. Tussen 2018 en 2020 werden bijna 240 agenten ontslagen, omdat zij de regels overtraden. De overtredingen varieerden van diefstal tot drugsgebruik, van het lekken van informatie tot het delen van kinderporno. Dat zijn inderdaad flinke ‘integriteitsschendingen’ en daar is niks grijs aan, dat weet iedereen.

Geef een reactie