Opsporing en vervolging lachgas

Per 1 juli zijn politie en OM begonnen de handel, transport, productie en bezit van lachgas op te sporen en te vervolgen.

Op 1 januari 2023 ging een lachgasverbod in. Een van de redenen: lachgas leidt steeds vaker tot gevaarlijke situaties in het verkeer, met doden en gewonden tot gevolg. De politie heeft sindsdien eerste inzichten gekregen in de criminele marktontwikkelingen rondom lachgas. Ook nam ze tot op heden 23.000 cilinders lachgas in beslag.

Opiumlijst
Lachgas is de eerste gasvormige  stof op de Opiumlijst en is gekwalificeerd als gevaarlijke stof. Dit stelt eisen aan vervoer, opslag en vernietiging van de drug. Om tot een passende werkwijze te komen worden onder meer gesprekken gevoerd met de afvalbranche. Ook wordt onderzocht hoe lachgas bij verkeerscontrole in ademlucht, bloed of speeksel kan worden gedetecteerd.

Bron: politie.nl

Geef een reactie