Politieleiding erkent grove fouten na suïcide collega

Politiemedewerker Mike Versteege maakte in december 2019 een einde aan zijn leven. De politieleiding erkent fouten en biedt excuses aan.

Het onderzoek van de commissie-Brouwer naar de omstandigheden rond de suïcide van politiemedewerker Mike Versteege in 2019 laat geen ruimte voor twijfel: de politieorganisatie disfunctioneerde volledig. Een voorgenomen overplaatsing van Mike, werkzaam binnen de Dienst Specialistische Operaties van de Landelijke Eenheid, leidde zo tot een groot, persoonlijk drama.

Ernstige fouten

Een direct oorzakelijk verband tussen de gebeurtenissen op het werk en het overlijden van Mike  wordt niet gelegd. Wel stelt de commissie dat ‘een opeenstapeling van ernstige fouten en grove nalatigheid van de politieorganisatie in de omgang met Mike, hem raakten en uit zijn mentale evenwicht brachten.’ Mike had exceptionele talenten en zette zich met hart en ziel in voor de bestrijding van criminaliteit. Hij was ook mentaal kwetsbaar, had moeite om te gaan met onrechtvaardigheid en kon vluchtgedrag vertonen bij conflicten en confrontaties.  Miskenning van zijn persoonlijkheid en het verkeerd begrijpen van zijn uitingen en gedrag waren een factor in de steeds verdere escalatie. De commissie kwalificeert de opstelling van de organisatie richting Mike als minachting. De korpsleiding en de leiding van de Landelijke Eenheid trekken zich de conclusies van de commissie zeer aan.

Kritische rapporten

‘Wat begon met het zoeken naar een goede plek in de organisatie voor Mike, is geëindigd in een situatie van miscommunicatie, onbegrip en uiteindelijk een volledig verstoorde werkrelatie,’ erkent korpschef Henk van Essen. ‘De conclusie dat we het niet goed hebben gedaan, is onontkoombaar. Er was sprake van een organisatie waarin leidinggevenden te maken hadden met rolonduidelijkheid, te grote teams waarvoor zij verantwoordelijk waren en onvoldoende ondersteuning vanuit de bedrijfsvoering.’ Het rapport van de commissie-Brouwer sluit aan op andere kritische rapporten over de werking van de LE. Naar aanleiding van die rapporten wordt de Landelijke Eenheid op dit moment grondig hervormd.

Persoonlijk gesprek

De korpschef en de leiding van de Landelijke Eenheid hebben in een persoonlijk gesprek met de nabestaanden van Mike de uitkomsten van de Commissie Brouwer besproken en excuses aangeboden. De politie hoopt dat het onderzoek de nabestaanden helpt bij de verwerking van hun verlies. De twee leidinggevenden van Mike werken niet meer in hun voormalige functie.


Bron: politie.nl

Geef een reactie