Jaarverantwoording politie gepubliceerd

De jaarverantwoording van de politie is gepubliceerd. Met opmerkelijke gebeurtenissen, relevante ontwikkelingen en belangrijkste cijfers van 2022.

‘Een deel van de burgers ervaart te weinig perspectief. Op de straat is de politie de eerste vertegenwoordiger van de overheid die zij tegenkomen. En zo worden politieke problemen tot problemen voor de politie’, schrijft korpschef Henk van Essen in het voorwoord. Daar staat tegenover: 77 procent van de 15-plussers geeft aan vertrouwen te hebben in de politie, aldus vertrouwenscijfers 2022 van het CBS

Maatschappelijk ongenoegen

De politie greep het afgelopen jaar onder andere in bij protesten tegen het stikstofbeleid. De politie trad zoveel mogelijk de-escalerend op om gevaarlijke situaties te voorkomen en op te lossen. Van Essen: ‘Jaarlijks maken we als politie duizenden demonstraties in het hele land mogelijk. Dit vraagt een forse inzet van collega’s en bijna altijd verlopen deze demonstraties zonder problemen. (…) We investeren veel tijd in het zoeken en behouden van de verbinding met demonstrerende groepen.’

Bewaken en beveiligen

Voor de bewaking en beveiliging van personen en objecten is steeds meer inzet van de politie nodig. Nooit eerder kwamen zoveel meldingen binnen over ernstige bedreigingen van politici en journalisten als in 2022. Inmiddels worden bewaking en beveiliging in de praktijk beschouwd als een hoofdtaak.

Politieapparaat

De politie is als grootste nationale werkgever onderdeel van de maatschappij en niet immuun voor maatschappelijke ontwikkelingen en misstanden. Zo komen ook bij de politie kwesties voor als racisme, discriminatie en uitsluiting. De politie wil en moet een klimaat bieden waarin alle medewerkers veilig zijn en zich veilig voelen en gerespecteerd worden, ongeacht afkomst, huidskleur, religie, sociale klasse en geaardheid.

Ondermijnende criminaliteit

Extra aandacht bleek er in 2022 voor de aanpak van ondermijnende criminaliteit. Dat heeft geleid tot de aanpak van 1672 criminele samenwerkingsverbanden op het gebied van drugsgerelateerde misdaad, seksuele uitbuiting, gedwongen prostitutie en verboden wapenbezit. Ook is in dit kader voorlichting gegeven aan risicogroepen, bedrijven en overheden. Voorbeeld van effectief optreden: de politieaanpak bij de overval en gijzeling in de Apple Store in Amsterdam.

Cybercrime

Gespecialiseerde teams van de politie hebben in 2022 successen geboekt bij het opsporen van cybercriminaliteit en het beperken van de gevolgen ervan. Zoals het tegengaan van misbruik van gestolen en uitgelekte inloggegevens. In november werd bijvoorbeeld de grote spoofingsdienst ‘iSpoof’ uit de lucht gehaald.

Internationale samenwerking

Bijvoorbeeld de samenwerking met Duitsland heeft geleid tot de grootste vangst van voor consumenten verboden vuurwerk ooit. In totaal werd in 2022 bijna 700.000 kilo aan explosieven in beslag genomen. Ook op onder meer het gebied van online seksueel kindermisbruik en mobiel banditisme leidt samenwerking met politieorganisaties in andere landen tot resultaten.

Vluchtelingen

De Afdeling Vreemdelingenpolitie, Identificatie en Mensenhandel heeft het druk gehad. De politie was onder andere betrokken bij de vluchtelingenstroom door de oorlog in Oekraïne. Ook verzorgde ze de identificatie en registratie van asielzoekers in de aanmeldcentra in Ter Apel en Budel. En greep ze in bij het tekort aan noodopvangplekken.

Vertrouwen

Maar liefst 77 procent van de 15-plussers gaf aan vertrouwen te hebben in de politie. Meer dan een miljoen 112-meldingen werden aangenomen. Agenten waren zoveel mogelijk aanwezig in de wijken en in contact met burgers. ‘Ondanks capaciteitsproblemen in de basisteams, blijven we een politie van de samenleving,’ aldus de kopschef.

Bron: politie.nl

Geef een reactie