Geweld gebruikt en dan…

Een agent gebruikt geweld. En wat gebeurt er dan? Dan lezen wij bijvoorbeeld de kop ‘Agent vervolgd voor schieten op tractor’.  Maar wat is de procedure?

Verantwoorden en leren, daar gaat het om in de procedure van melden van geweld. Na melding toetst de hulpofficier van justitie de geweldsaanwending naar wettelijk kader en vakmanschap. Bij vakmanschap gaat het onder meer om de-escalerend en zorgvuldig handelen. Afhankelijk van deze eerste toetsing volgt advies van het sectorhoofd en vervolgens van de speciaal ingestelde commissie geweldsaanwending, waar ook een burger deel van uitmaakt. Op basis van deze adviezen beoordeelt de politiechef de geweldsaanwending als professioneel of niet-professioneel.

Leren

De teamchef is verantwoordelijk voor het leren door medewerkers en het team. Dit gebeurt vaak op de werkplek, bijvoorbeeld tijdens werkoverleg, door simulaties te oefenen of door aangepaste of extra training met een docent Integrale Beroepsvaardigheidstraining. De politiechef is verantwoordelijk voor het lerend vermogen op organisatieniveau. Leerdoelen worden gesteld, vaak op basis van een specifieke casus of een patroon. Bijvoorbeeld: het gebruik van het vuurwapen bij bedreiging met een mes. De afdeling Operationele Begeleiding en Training verzorgt de uitvoering.

Cowboys

Agenten zijn geen cowboys die ‘s ochtends verzinnen wie ze nu weer te grazen zullen nemen,’ zei Frank Paauw, toenmalig korpschef Rotterdam, 5 jaar geleden. Toen was er een discussie over de vervolging van agenten voor doodslag. Die discussie over geweldstoepassing – en de gevolgen ervan – is van alle jaren. De politie als organisatie leert ervan. Voor de agent in kwestie kan er echter nooit onvoorwaardelijke steun zijn. Dat moet pijn doen.

Bron: politieacademie.nl

Geef een reactie