Nieuw lid korpsleiding politie

Simone Roos is voorgedragen voor benoeming tot lid van de korpsleiding van de politie. Zij zal per 1 mei verantwoordelijk zijn voor de portefeuille bedrijfsvoering.

‘Elke dag zie ik hoe belangrijk de politie is en hoe politiemedewerkers onder vaak moeilijke omstandigheden hun werk verrichten,’ zegt Simone Roos. ‘Of het nu gaat om capaciteit, de voortdurende ontwikkeling van medewerkers, die gezond en veilig moeten kunnen werken, een stabiele financiering van de politieorganisatie, diversiteit en inclusie of duurzaamheid; het zijn stuk voor stuk dossiers van groot belang voor alle collega’s.’

Mensenwerk

‘Politiewerk is voor een groot deel mensenwerk. Onze collega’s verdienen een ondersteunende bedrijfsvoering die met menselijke maat hen in staat stelt hun belangrijke werk te doen,’ aldus korpschef Henk van Essen.  ‘Ik ben blij met de komst van Simone, zij neemt veel relevante ervaring mee. Ik kijk uit naar de samenwerking met haar in de korpsleiding en het korpsmanagementteam.’


Brede ervaring

Simone Roos heeft een brede ervaring op het gebied van bedrijfsvoering en organisatievraagstukken, opgedaan bij diverse ministeries, de Raad voor de rechtspraak en de ambtelijke organisatie van de Tweede Kamer. In de korpsleiding volgt ze Leonard Kok op, die onlangs directeur van de Politieacademie werd.

Bron: politie.nl

Geef een reactie