Blauwe discriminatie

Als de Politie een afspiegeling is van de samenleving, dan zijn discriminatie en racisme door sommige agenten onvermijdelijk. De vraag is dan, wat doe je eraan?

Het antwoord van de Politie is: handhaven. Nee, niet van discriminatie, maar van artikel 1 van de Grondwet:

‘(…) Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht, handicap, seksuele gerichtheid of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.’

Excessen

Discriminatie – onderscheid maken – is menselijk. Het zijn de excessen van ongelijke behandeling en belediging die niet door de beugel kunnen. Zeker als ze naar buiten komen via bijvoorbeeld social media.

‘Wie de grens over gaat, zal dat altijd voelen, altijd,’ zegt Liesbeth Huyzer, plaatsvervangend korpschef van de Nationale Politie. Waar precies ligt die grens? Bij ‘zeer ongepaste uitlatingen.’ Maar wat zijn dat dan?

Boetes en ontslag

De meldingen van discriminatie en racisme die binnenkomen bij de landelijk coördinator voor de bestrijding van racisme en discriminatie binnen de politie, commissaris Johan van Renswoude, zullen de komende periode een steeds duidelijker beeld geven van die grens. Een beeld dat is onderbouwd met discriminerende en racistische uitingen, die ontoelaatbaar bleken en leidden tot boetes en zelfs ontslag.

Je bent wat je doet

Je bent wat je doet, niet wat je denkt. En vooral: je bent wat anderen je zien en horen doen. Draag je blauw, dan dien je de samenleving en iedereen die daartoe behoort. Je mag overal het jouwe over denken, maar bij je acties (en dus ook je woorden) moet het jouwe passen bij het blauwe. Ook in je vrije tijd. Ja, natuurlijk ook in je vrije tijd! Je bent agent. je speelt het niet. Een rechter stapt in zijn vrije tijd toch ook niet beschonken achter het stuur? Dat heeft zijn weerslag op de status en geloofwaardigheid van de rechter en daarmee van de rechtspraak.

Disciplinerend

Tot slot: maar is het dan niet discriminerend om een agent te straffen om racistische uitlatingen, die hij of zij doet vanuit levensovertuiging, politieke gezindheid en/of ras? Nee, dat is disciplinerend. Iedereen die discrimineert, wordt in principe immers gelijk behandeld en bestraft. En ontslag is nooit beledigend bedoeld.

Lees ook: nrc

Geef een reactie