Partners against crime

Politie en Defensie: ze houden zich beide bezig met veiligheid. De een met de veiligheid op straat, de ander met die van de staat. En soms werken ze samen als partners against crime.

Een jaar geleden. Het Marengo-proces tegen 17 verdachten onder wie Ridouan Taghi werd hervat. Het vond plaats in de Bunker, de extra beveiligde rechtbank in Amsterdam. Extra-extra beveiligd zelfs, want naast agenten werden ook militairen ingezet.

Groen veldtenue

De speciale Bewakingseenheid van de Amsterdamse politie kreeg al assistentie van de Marechaussee. Nu werd ook de hulp ingeroepen van militairen in groen veldtenue. Zwaarbewapend stonden ze met bivakmutsen en andere gezichtsbedekking gebroederlijk naast elkaar. Niet alleen de rechtbank, maar ook het gebied eromheen én de rechtstaat moesten worden beschermd.

Dienst Speciale Interventies

Politie en Defensie werken al heel veel langer samen bij politietaken. De scheiding tussen beide organisaties is ook zeker niet absoluut. Kijk naar de geschiedenis van de Dienst Speciale Interventies (DSI). Deze valt onder de Landelijke Eenheid van de Nationale Politie. In het verleden zijn hier onder meer drie Bijzondere Bijstandseenheden ondergebracht: BBE Krijgsmacht, BBE Mariniers en BBE Politie.

Lotsverbondenheid

Niet alleen historisch maar zeker ook op menselijk niveau is er een grote lotsverbondenheid tussen Politie en Defensie. Persoonlijke eigenschappen zoals dienstbaarheid, plichtsbesef en een voorwaarts of actiegerichte mentaliteit zijn noodzakelijk om als agent of militair te kunnen functioneren. Het grote verschil: de skill-sets die nodig zijn. Lees hierover bijvoorbeeld Politiehart, van een agent/militair met een zeer afwisselende carrière.

Maak er politiewerk van!

In geval van het Marengo-proces kregen de militairen extra training voor de gedeelde bewakingstaak. Zoals politieagenten extra training zullen moeten volgen om meer ‘militaire functies’ uit te oefenen. Zou het niet goed zijn als de partners against crime elkaar vaker opzochten om zo meer van elkaar te leren? En o ja: militair veteraan: maak er politiewerk van!

Geef een reactie