Begrip voor politieagenten?

De sfeer tussen demonstrant en autoriteiten verhardt, is de boodschap van een uitgebreid artikel in de Groene Amsterdammer. Maar er is ook ‘begrip’ te lezen voor agenten.

Hoe makkelijk kan je nog demonstreren in Nederland, was de vraag die de Investico onderzoeksjournalisten zich stelden. Nou, kennelijk niet makkelijk. Volgens het artikel is er de laatste jaren nogal wat belemmering, repressie, geweld en intimidatie bijgekomen. De autoriteiten grijpen vaker in, er gelden minder regels voor politieoptreden, de politie is creatiever bij de registratie van geweld en is een gebrek aan transparantie. Maar…

Onderliggend probleem

Is er begrip voor politieagenten te lezen? Onderliggend probleem voor het hardere optreden van de politie lijkt de ‘onderbemensing’ te zijn. Politiemedewerkers maakten in 2021 samen achthonderdduizend overuren. Handhaving van de coronamaatregelen en het grote aantal demonstraties trokken een flinke wissel op een onderbemenst korps. Tijd voor mentale zorg is er niet, net zo min als voor opleiding en training. En om de rekrutering te versnellen is de politieopleiding met een jaar ingekort.

Oplossing?

De politieagent dus als mede-slachtoffer van het systeem waartegen wordt gedemonstreerd? Of wordt de agent weggezet als lichtelijk incompetent en overspannen? Dat de werkdruk bij agenten hoog is, zal niemand weerspreken. Een mogelijk oplossing: minder demonstreren? Gezien de enorme toename van het aantal demonstraties de afgelopen jaren is het twijfelachtig of dit gebeurt. En: ‘Laten de rebellen van Extinction Rebellion nou net zijn getraind om het agenten zo lastig mogelijk te maken.’

Geef een reactie