Politie start project ‘assistentiehonden’

Ter ondersteuning van agenten met PTSS start de politie het project ‘assistentiehonden’. Jaren onderzoek ging vooraf.

De politie zet een zorgbeleid op waarin de assistentiehond een rol krijgt. Deze assistentiehond is een hulp- of buddyhond die wordt opgeleid om agenten met PTSS te ondersteunen. ‘De hond zal in de loop der tijd bij moeten dragen aan een positieve gedragsverandering en een betere kwaliteit van het leven,’ zegt projectleider Bas Swets van de politie in de Kareoler.

Onderzoek

Onderzoek naar de meerwaarde van assistentiehonden startte in 2019. De politieacademie werkte hierbij samen met de Radbout Universiteit in Nijmegen. 57 agenten deden mee. Conclusie: de assistentiehond had grote meerwaarde boven de gezinshond. Het dier herkent gedragspatronen en nachtmerries van zijn baasje, spiegelt gedrag en emotie en creëert een veilige ruimte.

Doel

Doel van het project ‘assistentiehonden’ is nu ook om de achterstand in beschikbaarheid van deze getrainde honden in te lopen. Procedures worden vastgelegd en als het beschikbaar stellen van een assistentiehond niet mogelijk of wenselijk is, zal worden gekeken naar alternatieve oplossingen.

Het hele verhaal lees je in de Kareoler

Geef een reactie