Aantal geregistreerde misdrijven gestegen: bijna 800.000

Voor het eerst in tien jaar is het aantal geregistreerde misdrijven vorig jaar gestegen: met ongeveer zeven procent. Dit blijkt uit een analyse van politiecijfers.

In totaal werden in 2022 bijna 797.000 misdrijven geregistreerd. Een jaar eerder, in het coronajaar 2021, waren dit er nog ongeveer 743.000. Volgens de politie heeft de toename te maken met de versoepeling van de coronamaatregelen. Winkels en horeca gingen weer open, de mobiliteit nam weer toe. Het criminaliteitscijfer is nog wel lager dan voor corona. Dit is het aantal misdrijven in verhouding tot de bevolking.

High impact crimes

High impact crimes, misdrijven met grote impact op slachtoffer en maatschappij, stegen ook. Woninginbraken +3 procent, mishandeling +13 procent en straatroven + 7 procent. Het aantal overvallen daalde met -2 procent. Het aantal meldingen van onlinecriminaliteit, zo’n 14.000, bleef vrijwel gelijk ten opzichte van een jaar eerder. Overigens is het aantal geregistreerde onlinemisdrijven tussen 2018 en 2021 vervijfvoudigd.

Bron: nu.nl

Geef een reactie