Verkeersongelukken nemen toe. Hoe kan dat?

Volgens Smart Traffic Accident Reporting (STAR) waren er in 2022 maar liefst 578 verkeersdoden. Een jaar eerder waren dit er 491. Het aantal verkeersdoden ligt feitelijk een stuk hoger, want STAR telt ongevallen met meerdere slachtoffers als één dodelijk ongeluk. Hoe is de scherpe stijging te verklaren?

Uit de cijfers van STAR blijkt dat er een einde is gekomen aan een jarenlange, dalende trend. ‘Dat zagen we eind vorig jaar al een beetje aankomen,’ aldus Paul Broer, portefeuillehouder Verkeer van de Nationale Politie. ‘In 2020 was er een forse daling, maar dat kwam ook door de coronamaatregelen waardoor er minder verkeer op straat was,’ zegt hij in het NOS Radio 1 Journaal. ‘De stijging van eind 2021 heeft zich in 2022 doorgezet.’

Korte lontjes

De toegenomen verkeersdrukte na corona is niet de enige verklaring. ‘We hebben het idee dat er mensen zijn die zich agressiever gedragen, de lontjes zijn wat korter,’ meent Broer. ‘Mensen trekken zich wat minder aan van de regels.’ Dit blijkt ook wel uit de toename van alcohol in het verkeer. Mensen stappen vaker met een slok op in de auto, ook omdat door social media alcoholfuiken minder goed werken.

Voorlichting

Volgens Broer is handhaving alleen niet voldoende om het aantal verkeersdoden terug te brengen. Voorlichting is belangrijk, zoals de TeamAlert-campagne voor jongeren. Ook moet worden gekeken naar de inrichting van wegen. Een toenemend aantal fietsers, zeker e-bikes, is slachtoffer. Dit hangt samen met de snelheid van de e-bikes en de fietspaden die hier niet altijd geschikt voor zijn.

Conclusie

Het stijgende aantal verkeersdoden lijkt toe te schrijven aan structurele ontwikkelingen in het verkeer én in de samenleving. Zeker nu het onbedoeld dempende effect van corona is verdwenen, zal snel naar structurele oplossingen moeten worden gekeken. Intussen zal de politie blijven handhaven.

Bron: NOS.nl

Geef een reactie