3 op 10 tevreden over zichtbaarheid politie in eigen buurt

Ruim 3 op 10 Nederlanders van 15 jaar en ouder is (zeer) tevreden over de zichtbaarheid van de politie in de buurt. In de stad zijn mensen tevredener dan op het platteland. Het minst tevreden is men in Zeeland / West-Brabant. Het meest tevreden is men in Amsterdam.

9 procent zegt de politie vaak in de eigen buurt te zien. 36 procent zegt dat de politie soms zichtbaar is. Meer dan de helft zegt de politie zelden (41 procent) of nooit (13 procent) in de eigen woonomgeving te zien. 3 op de 10 Nederlanders zijn tevreden of zeer tevreden over de zichtbaarheid van de politie in de eigen buurt, 2 op de 10 zijn ontevreden of zeer ontevreden hierover.

Stad en platteland

In de steden is de tevredenheid groter dan daarbuiten. De percentages variëren van 18 in de grote steden tot 3 op het platteland. Het percentage dat (zeer) tevreden is over de zichtbaarheid van de politie is 38 in de grote steden en 28 op het platteland. Ook in de regionale eenheden Noord-Nederland en Oost-Nederland zijn relatief veel mensen tevreden over de zichtbaarheid van de politie.

Veiligheidsmonitor

De tevredenheidscijfers zijn gebaseerd op de tweejaarlijkse Veiligheidsmonitor die afgelopen maart verscheen. Deze enquête van het CBS en het ministerie van Justitie en Veiligheid werd in 2021 gehouden onder ruim 173 duizend personen van 15 jaar of ouder. 

Bron: CBS

Geef een reactie