Bureau Schijndel symbool ‘stevig huisvestingsprobleem’?

De Nationale Politie heeft het politiebureau aan de Kerkendijk in Schijndel verkocht. De verkoop is bezegeld op een moment dat de Miljoenennota 2023 verscheen. Hierin is sprake van een nogal ‘stevig huisvestingsprobleem.’ En in Schijndel?

Actueel en illustratief

De verkoop van het politiebureau aan de Kerkendijk in Schijndel is gezien de Begroting en Beheerplan Nationale Politie 2023’ die op Prinsjesdag verscheen actueel en illustratief. Voor het huisvestingsprobleem van de politie biedt het plan namelijk een aantal mooie alinea’s en volzinnen. Zoals deze: ‘Feit is dat er nog een restant aan de problematiek is op te lossen. Daartoe worden momenteel voorstellen en keuzes voorbereid. Waarbij de operationele taakuitvoering niet ontzien kan worden.’

Geen sluiting, wel krimp

De verkoop van het bureau in Schijndel is zo’n keuze – en ontziet de  operationele taakuitvoering niet. Van sluiting is nadrukkelijk geen sprake, wel van krimp. Dat moet ook wel, want sluiting ligt gevoelig. Al in 2018 werd gezegd dat de grote politiebureaus in de regio plaats gingen maken voor kleinschalige vestigingen. Met een voorbehoud. Het ‘verankeren van de veiligheid in kernen, wijken en buurten’ is namelijk een van de doelen van het regionaal veiligheidsbeleid 2023-2026. Al eerder werd in de verkoopplannen dan ook uitgegaan van 300 vierkante meter verhuur aan de politie – op een totaal van 2250 vierkante meter vloeroppervlakte. Opdat de politie lokaal aanwezig blijft.

Onder de hamer

De verkoop van een bureau door de Nationale Politie is evenmin uniek. Via BOG Auctions, een site voor online vastgoedveilingen, zijn er de afgelopen jaren al vele tientallen objecten onder de hamer gegaan. ‘Kenmerkend voor de objecten is de centrale ligging en de grote potentie die de objecten hebben wanneer er een nieuwe invulling aan gegeven wordt.’

Het ‘verankeren van de veiligheid in kernen, wijken en buurten’ zal met de verkoop van politiebureaus de komende jaren nog meer in het gedrang kunnen komen. Het is af te wachten welke voorstellen en keuzes die in voorbereiding zijn dit zullen tegengaan.

Overigens zou de krimp kunnen passen in  het idee dat politie en het college van Meierijstad in 2018 al bekendmaakten: dat Sindsdien hoorde Hart er niets meer over.

Behalve dit dan: in het concept staat dat een van zes doelen is van dat beleid. Die kleinschalige kantoortjes passen volgens Hart mooi in die verankering.

De Nationale Politie heeft het politiebureau aan de Kerkendijk in Schijndel verkocht aan een ontwikkelaar uit die plaats. Van sluiting lijkt geen sprake wel van krimp.

De politie verkoopt het kantoor aan de Kerkendijk in Schijndel en gaat vervolgens een klein deel daarvan huren. Tijd om een oud plan uit de mottenballen te halen.

Het politiebureau ging in 2007 open en de eerste discussies over sluiting borrelden een jaar of vier daarna al op. Van sluiting is nu nadrukkelijk geen sprake, wel van krimp.

Herbestemming

Het kantoor wordt naar verwachting verkocht aan Loma Dajoto, een Schijndelse investeringsmaatschappij. Slechts 300 m2 van de 2250 m2 vloeroppervlakte wordt na de verkoop aan de politie verhuurd. De rest is volgens de huidige eigenaar, de politie, bestemd voor ‘een maatschappelijke herontwikkeling […] met de nadruk op zorg en veiligheid’.

Hart vindt het allemaal best, maar herinnert de politie er graag aan dat dit geen stap op weg naar definitief vertrek uit Schijndel mag zijn. De gemeente kocht in 2019 het politiebureau in Veghel namelijk op voorwaarde dat locatie Schijndel open zou blijven. Die belofte was voor Hart reden om met de aankoop in te stemmen.

Kleinschalig

Overigens zou de krimp kunnen passen in  het idee dat politie en het college van Meierijstad in 2018 al bekendmaakten: dat de grote politiebureaus plaats gaan maken voor kleinschalige vestigingen. Sindsdien hoorde Hart er niets meer over.

Behalve dit dan: in het concept van het regionaal veiligheidsbeleid 2023-2026 staat dat ‘verankeren van de veiligheid in kernen, wijken en buurten’ een van zes doelen is van dat beleid. Die kleinschalige kantoortjes passen volgens Hart mooi in die verankering.

Het concept van het veiligheidsplan downloaden

De gemeenteraden van zes gemeenten, waaronder Meierijstad, stellen het veiligheidsbeleid naar verwachting eind dit jaar vast. Vanavond is er een bijeenkomst over in ’t Spectrum in Schijndel. Namens Hart schuift gemeenteraadslid Laurens van Voorst aan. ‘Ik ga er zeker naar vragen’, belooft hij.

Geef een reactie