Aanpak zware criminaliteit speerpunt kabinet

Het kabinet investeert de komende jaren flink in een brede aanpak van de georganiseerde misdaad. Met een nadruk op het belang van de rol van politieagenten en buitengewoon opsporingsambtenaren tot officieren van justitie en rechters.

Voorkomen, doorbreken, bestraffen en beschermen: zo ontneem je zware criminelen de ruimte en kan je ze bestrijden. Klinkt wat algemeen? Het komt neer op samenwerking tussen alle betrokkenen in ons rechts- en veiligheidssysteem. Op het bundelen van krachten. Van de politieagent op straat tot de rechter. Ook moet het rechtssysteem voor iedereen toegankelijk zijn, vindt het kabinet. Het neemt dan ook ook maatregelen om toegang tot het recht te verbeteren, zoals een verlaging van de griffietarieven. Wat zijn de maatregelen tegen zware criminaliteit concreet?

103 miljoen euro wordt gestoken in een preventieve en wijkgerichte aanpak.

Kleine jongens mogen niet uitgroeien tot grote criminelen. Klein is hierbij synoniem aan kwetsbaar. Want kwetsbare jongeren zijn een prooi voor criminelen; voor het doen van hun vuile klusjes. Waarna ze verstrikt raken in het circuit.

40 miljoen euro gaat naar de strijd tegen de georganiseerde, ondermijnende criminaliteit. Het is een wat algemene bestemming, die ongetwijfeld nog specifieker zal worden gedefinieerd.

34 miljoen euro is bedoeld om criminelen in detentie te beperken in hun activiteiten. Want een buitencategorie van zware criminelen blijft vanuit detentie meedogenloos opereren. Om dit tegen te gaan komt er een vierde Afdeling Intensief Toezicht. Gevangenissen krijgen extra geld om inlichtingen te verzamelen over hun gedetineerden. Ook wordt geïnvesteerd in veiligere vormen van berechting. Bijvoorbeeld door videoconferentie.

23,5 miljoen euro wordt uitgetrokken om drugshandel aan te pakken. Handel die verloopt via de havens, transportbedrijven en luchthaven Schiphol. Door het aanpakken van logistieke criminele ketens, kan het handelsmodel van criminelen worden verstoord. Het geld gaat onder meer naar de versterking van toegangscontroles, cameranetwerken en screening van medewerkers.

Geef een reactie