”Het lijkt mij goed dat er een keurmerk komt voor boa-opleidingen”

Theo Oskam is directeur van het Instituut voor Veiligheid, een opleidingscentrum voor politiemensen en boa’s. Een initiatief van de politievakbonden ACP en NPB. Onderdeel van het instituut is de BOA Academie. Oskam vertelt meer over het werk van het Instituut voor Veiligheid en de boa-dag die op 13 september 2022 wordt georganiseerd. 

Wat is het Instituut voor Veiligheid en wat is jouw rol in het geheel?

“Ik ben ruim een jaar geleden hier gestationeerd en aan tafel gegaan met de politievakbonden ACP en NPB. Samen zijn we op zoek gegaan naar een betere manier om het onderwijs te stroomlijnen. Beschouw het maar als een soort buitenboordmotor van de Politieacademie. Op dat moment bestonden er veel problemen met de doorstroom binnen de politie. Er bestond weliswaar een afspraak met de regering dat het

Beschouw het maar als een soort buitenboordmotor van de Politieacademie.

doorstromen soepel zou verlopen, maar dat lukte onvoldoende, terwijl politiemedewerkers daarop negen jaar hebben gewacht. Als werkgever wilden de Nationale Politie en de vakbonden dit veranderen en echt oppakken. Daarvoor moesten de bestaande blokkades worden opgeheven. Vanuit de regering kon het elke keer niet en de vakbonden bleven drukken, omdat het om een cao-afspraak ging. Dat moest anders”.

“Samen met een paar andere collega’s heb ik dit vervolgens opgepakt. In de eenheid Amsterdam was al veel voorbereiding gedaan, zij hebben als werkgever hun nek uitgestoken. We merkten al snel problemen met het onderwijssysteem. Dat systeem ging uit van veel zelfstudie, terwijl de agenten die deze opleidingen volgden al een tijd in de praktijk hadden gewerkt. De switch tussen werk en de schoolbanken was heel groot. Daar hebben we verandering in gebracht door zelf de methode te bepalen en de examinering door de Politieacademie af te laten nemen. En met succes: de eerste groep is het traject nu door en iedereen is geslaagd! We staan nu voor de landelijke uitrol”.

Theo Oskam

“De scholing gebeurt nu vanuit het Instituut voor Veiligheid. En dat werkt. Het instituut is in twee takken verdeeld: enerzijds aandacht voor de praktijk, het ‘normale’ onderwijs, en anderzijds aandacht voor kennis en ervaring, door middel van thema-avonden. Er komt dan bijvoorbeeld een expert langs die over een bepaald onderwerp, zoals cybersecurity, komt praten.”

Ben je zelf ook agent geweest?

“Nee, maar door mijn vele contacten met “het veld” krijg ik een steeds beter en genuanceerder beeld van de taken en positie van politieagenten. Ik heb veel respect voor de brede maatschappelijke verantwoording die de politie draagt. Als ik zie wat politieagenten allemaal moeten weten, doen en waar ze tegenaan lopen, kan ik daar alleen maar ontzettend veel respect voor hebben. Ik probeer – samen met de vakbonden en ander betrokkenen – een bijdrage te leveren door hulpmiddelen aan te reiken, zowel theoretisch als praktisch, zodat ze goed voorbereid de straat op kunnen. Deze samenwerking geeft mij veel voldoening.”

Wat voor opleidingen biedt het Instituut voor Veiligheid aan?

“Onze belangrijkste opleiding is gericht op doorstroming. Daarbij is veel aandacht voor de ontwikkelmogelijkheden die politiemensen hebben. Zoals ik al eerder zei is dat traject het begin geweest van het Instituut voor Veiligheid. Daarvoor haakten mensen af. Ze gaven hun doel om door te stromen op, omdat ze jaren moesten wachten. Dat ging vaak ten koste van hun salaris. We wilden mensen de mogelijkheid bieden om door te groeien en niet hun hele loopbaan op hetzelfde niveau te blijven. Dat doen we dus in samenwerking met de Politieacademie.”‘

Daarnaast zijn we bezig met ‘collega’s in de knel

“Daarnaast zijn we bezig met ‘collega’s in de knel’, een training die vanuit de politiebonden en Nationale Politie wordt gegeven. Daar hebben we landelijke acties voor lopen. We komen in gesprek met collega’s die zich niet of onvoldoende gehoord of begrepen voelen met als doel hen weerbaarder te maken, zodat ze in hun functie kunnen blijven en niet uitstromen.”

Jullie houden je tegenwoordig ook bezig met boa’s en de boa-dag. Kun je daar meer over vertellen?

Opleiding van boa’s bij Procentrum

“Het Instituut voor Veiligheid heeft het onderwijs voor boa’s opgepakt, waardoor de BOA Academie tegenwoordig ook bij het Instituut hoort.”

“Op dit moment is het boa-landschap behoorlijk versnipperd als je bijvoorbeeld kijkt naar de uitrusting. Het is nu een van onze grootste uitdagingen om dat allemaal gelijk en op niveau te krijgen. Daarvoor moeten we in gesprek gaan met Staatsbosbeheer, gemeenten en de overheid. Ook proberen we structuur aan te brengen door goede opleidingen aan te bieden, zodat de boa’s de juiste vaardigheden hebben. Daar moet nog heel veel gebeuren. Door de vele werkgevers die een rol spelen in het BOA-veld lijkt niemand eindverantwoordelijkheid te nemen. Dit is een grote uitdaging.

Op dit moment is het boa-landschap behoorlijk versnipperd

“Het lijkt mij goed dat er een keurmerk komt voor boa-opleidingen. Zo kun je zien welke opleidingen wel of niet goed zijn. Op dit moment is er nog een te groot niveauverschil in opleidingen, er moet echt meer structuur komen.”

Er zijn meer partijen betrokken bij de BOA Academie. Hoe worden deze partijen gekozen?

“Alle partijen die meewerken hebben dezelfde wens als ik. We willen de boa’s structureren en met zoveel mogelijk kennis en vaardigheden op pad sturen. Als een boa hulp nodig heeft, kan hij dat bij de BOA Academie vinden. Wij functioneren als platform. Zo kunnen we boa’s gericht doorsturen naar de juiste opleidingen. Dat is echt maatwerk”.

 Kun je nog wat meer vertellen over de boa-dag?

“We nodigen boa’s uit om op deze dag bijgepraat te worden over hun vak. Dat wordt op 13 september georganiseerd in Best, vlakbij Eindhoven. Er zijn workshops over actuele thema’s. Daar krijg je als boa te horen wat er speelt en wat de trends zijn. Je krijgt ook de mogelijkheid om vaardigheden te leren die bij deze ontwikkelingen passen. Het is dus een interactieve dag. De dag geeft een kans om andere collega’s te ontmoeten en met hen in gesprek te gaan over het mooie vak.

“De laatste keer werd een groot succes. Een vervolg kon niet uitblijven. Het is heel leuk om alle boa’s in de zaal te zien. Omdat er niet één uniform is, hebben ze allemaal verschillende kleuren aan. Toch heeft iedereen een band en je merkt duidelijk dat het dienstverlenen er bij iedereen echt in zit.”

Geven werkgevers boa’s de kans om naar deze dag toe te komen?

“Ze worden zeker gefaciliteerd, al is het soms wat lastiger te plannen. Daarom hebben we al vroeg aangekondigd wanneer de boa-dag plaatsvindt. Daardoor hebben de meeste geïnteresseerde boa’s hopelijk vrij kunnen krijgen. Het aantal aanmeldingen loopt in ieder geval goed.”

Is de boa-dag een voorproefje van de opleidingen die jullie aanbieden?

“Als we er zo ingaan wordt het een verkoopdag en dat willen we juist niet. We willen laten zien wat de trends zijn en wat er op dit moment gebeurt. Denk bijvoorbeeld aan de vraag of boa’s bewapend moeten worden. Daar wordt naar gekeken door experts. Daarnaast zijn er workshops over zaken als het besturen van een elektrische auto. We combineren ook hier theorie en praktijk.” 

Ik vind het mooi dat er vanuit de vakbonden veel aandacht is voor onderwijs

Is er iets wat je nog wilt toevoegen? 

“Ik vind het mooi dat er vanuit de vakbonden veel aandacht is voor onderwijs. Dat is een goede ontwikkeling. Ik zie ons werk als een regisseur die verbindt en de mensen goed uitgerust en voorbereid de straat op stuurt. Dat is onze belangrijkste rol.”

Kijk voor meer informatie op  www.instituutvoorveiligheid.nl  en www.ikbenboa.nl 

Geef een reactie