Procentrum organiseert boa-dag: “De boa gaat steeds meer naast de politie staan”

Eric Sanders begon bijna twintig jaar geleden met Procentrum, een opleidingsinstituut voor verschillende overheidsdiensten, zoals politie en speciale eenheden. Inmiddels is Procentrum uitgegroeid tot een internationaal bedrijf met tientallen werknemers. Samen met collega Dennis Krugers organiseert hij netwerkdagen voor politie, justitie, Defensie en sinds kort voor handhavers en buitengewoon opsporingsambtenaren (boa). Dit jaar is de tweede editie van de boa-dag, op 13 september 2022.

Procentrum verzorgt opleiding voor boa.

Hoe is de boa-dag ontstaan?

Eric: “De boa-dag is ontstaan als een spin-off van een netwerkdag die we hebben georganiseerd voor politie, justitie en Defensie. Zo’n dag heeft drie pijlers. De eerste pijler is kennisuitwisseling, wat inhoudt dat de ontwikkelingen in de markt worden besproken. Dat kan heel breed zijn. Het kan bijvoorbeeld gaan over rijopleidingen, tactische opleidingen, geweldsbeheersing en innoverende producten. Over deze onderwerpen worden ook lezingen gegeven. De tweede pijler is netwerken. We bieden een vertrouwde, veilige omgeving waarin je je collega’s kan ontmoeten.

We bieden een vertrouwde, veilige omgeving waarin je je collega’s kan ontmoeten

“De derde, en laatste, pijler is het bieden van een platform voor innoverende producten. Fabrikanten of aanbieders van innoverende middelen worden uitgedaagd om hun producten aan een test te laten onderwerpen. Een bedrijf kan hier komen staan, maar we moedigen ze echt aan om demonstraties te geven. Laat zien waarom jouw product onderscheidend in de markt is.

“Deze indeling geldt voor alle dagen die Procentrum organiseert. Hoewel de boa-dag een spin-off is van de andere ‘PRODAYS’, staat hij wel op zichzelf. Ook op de boa-markt is er een behoefte aan het uitwisselen van kennis. Daarnaast zijn mensen vaak benieuwd naar wat er voor deze markt te koop is. Die stok pakken we op, in samenwerking met de boa-vakbond en het Instituut voor Veiligheid. Het Instituut voor Veiligheid is een initiatief van politievakbonden. Zij ondersteunen het initiatief en zijn de kartrekkers van de boa-dag.”

“Er is een behoefte aan het delen van kennis”

Procentrum geeft veel aandacht aan de groepen die in het hoge geweldsspectrum zitten. De BOA’s zijn een veel grotere groep, met naar mijn idee minder complexe diensten. Is dat zo?

Eric: “Ik denk dat het vak van boa de afgelopen jaren een stuk volwassener is geworden. Er is een sterke ontwikkeling geweest in wat er van de boa gevraagd wordt. Wij zien ook dat de opleiding en de middelen die zij krijgen om hun vak volwassen uit te voeren achter zijn gebleven. Het is wenselijk als daar een inhaalslag gemaakt wordt.”

Dennis: “Er zijn meerdere partijen die opleidingen voor boa’s aanbieden, maar je merkt dat die heel vaak hetzelfde kunstje blijven doen. Er worden vakinhoudelijke trainingen gegeven die soms meer op een examentraining lijken. Ze maken de boa klaar om zijn jaarlijkse toets te halen. Dat lukt wel, maar het is de vraag of je dan ook vaardig bent op straat. Wij denken dat er op het gebied van inhoud en deskundigheid nog stappen gemaakt kunnen worden.

“Boa’s spelen een belangrijke rol in de samenleving. Als burger merk je niet veel van de grote crimineel die drugs invoert, onderaan de streep natuurlijk wel, maar je hebt veel meer last van iemand in de buurt die overlast veroorzaakt. Als het gaat om leefbaarheid in de wijk is er een grote rol weggelegd voor de boa. Dat was ook te zien tijdens de coronapandemie. Er werden steeds meer taken bij de boa neergelegd, omdat de hele hulpverlening uit zijn voegen barstte. Toezicht, handhaving, controles, in één keer werd de boa een schakel van belang in de veiligheidsketen.

“Boa’s spelen een belangrijke rol in de samenleving”.

“Je ziet steeds meer dat de boa naast de politie gaat staan. Ik heb zelf bij de politie in Den Haag gewerkt en bij veel grote evenementen gestaan. Dan trokken de politie en de boa samen op, of dat nou om evenementen of horecacontroles ging. Je kan heel goed gebruik maken van elkaars kennis en bevoegdheden. Die jongens en meiden zijn specialisten op hun vakgebied.

“Iedere boa moet de mbo 3-opleiding HTV (Handhaver Toezicht en Veiligheid) afronden. Het maakt daarbij niet uit waar je uiteindelijk aan de slag wilt gaan. Die opleiding is dus helemaal niet op maat gemaakt. Als Procentrum willen we daar, samen met het Instituut voor Veiligheid en de BOA Academie, het verschil in gaan maken. De overheid moet die vaste opleiding loslaten en die jongens en meiden geven wat ze nodig hebben. Geen driejarige eenheidsworst, die ervoor zorgt dat je na je opleiding bijna alles nog zelf moet leren. Daar willen we ons hard voor maken.”

Wat kunnen we verwachten als we op de boa-dag komen?

Dennis: “We hebben workshops, presentaties en lezingen. Je kan bijvoorbeeld rijden in elektrische voertuigen. Veel gemeentes willen groener worden en een elektrisch voertuig rijdt anders dan je benzineauto. We hebben lezingen over schadepreventief rijden. Een van onze partners, het opleidingsinstituut VBOT, gaat een coördinatorenopleiding voor de boa’s presenteren. Dat is een mbo 4-opleiding, dus de boa’s kunnen doorleren. Dat bestond tot voor kort nog niet. Ze kunnen dus doorgroeien richting een leidinggevende functie. Verder is er aandacht van boa’s die al leidinggevende zijn en is er de mogelijkheid om een ontwikkelingsgesprek te doen. Je hebt dus de theoretische kant en de praktische kant. Die praktische kant pakken wij als Procentrum zelf op. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het gebruik van de handboeien, wapenstok, pepperspray, et cetera. Dit combineren we met lessen als conflictbeheersing en weerbaarheidstraining, dus het vult elkaar allemaal goed aan.

“De dag wordt verder aangevuld met demonstraties. Boa’s kunnen een stukje gaan rijden met de instructeur en we hebben een bikeparcours. Fietsen zijn natuurlijk heel handig in de grote steden en we hebben een nieuwe elektrische fiets. Die kunnen de boa’s op het parcours uittesten. Verder is er bijvoorbeeld nog medische apparatuur en zijn er bodycams. We hopen dat de boa’s op straat zich hierdoor gesteund voelen. Er wordt in heel rap tempo steeds meer van hen gevraagd, dus ze moeten ook in hoog tempo professionaliseren. Het nadeel is dat in Nederland iedere gemeente zijn eigen handhaving heeft. Het is niet landelijk geregeld. Iedere gemeente heeft zijn eigen privé-politiekorps. Wij noemen het weleens de nieuwe gemeentepolitie, want dat komt weer terug. Er is heel veel behoefte aan ondersteuning.”

Eric: “Het is echt een versplinterd landschap. Je ziet dat overal. Er is bijvoorbeeld een landelijke striping (kleuren van voertuigen van hulpverleningsdiensten, red.) ontwikkeld voor de boa’s, maar er zijn nog steeds gemeentes die gewoon hun eigen striping kiezen. Voor de eenduidigheid en herkenbaarheid van de boa zou het heel goed zijn als alle voertuigen er hetzelfde uitzien.”

Zorgt dat gebrek aan centraal gezag voor problemen?

Eric: “Zeker bij kleinere gemeentes doet iemand de handhaving er een beetje bij. Die heeft een andere taak, maar doet dat als extra klusje. Hij heeft dus heel weinig kennis van zaken. Dat merk je. Heel veel gemeentes maken ook alleen maar gebruik van detacheringsbureaus. Je hebt in Nederland enkele grote spelers die opleiders zijn én boa’s detacheren (uitlenen, red.). Gemeentes bellen dan zo’n bureau en krijgen bijvoorbeeld zes boa’s. Die boa’s hebben helemaal niks met de gemeente waar ze geplaatst worden. Die komen daar gewoon ‘hun kunstje doen’. De gemeente investeert al flink in de boa’s, dus die gaat daar niet meer in investeren. Zo’n detacheerder is dus verantwoordelijk voor uniformen en opleiding. Het probleem is dat de detacheerder bij problemen echt geen hulp gaat vragen aan een ander bedrijf. Daardoor kan het vak stil komen te staan.”

Jullie proberen met de boa-dag ook vooral de ‘gewone’ boa te bereiken. Wie faciliteert dat? Die mensen moeten een ticket hebben en vrij krijgen.

Eric: “We proberen de kosten heel laag te houden. Een ticket kost € 50. Als je een kaartje koopt, kun je er de hele dag bij zijn en krijg je een lunch. Je wilt het voor iedereen toegankelijk maken, juist omdat je interactie wilt hebben tussen al de lagen van de organisatie, voor zover je van een organisatie kan spreken. Op andere vergelijkbare evenementen komt bijvoorbeeld alleen de ‘bovenlaag’. Daar komt weinig uit, omdat zij alleen voor het broodje kroket en de gezelligheid komen. Wij zijn ervan overtuigd dat het goed is als de jongens en meisjes, de mannen en vrouwen op straat, kennis en ervaring op doen en dat naar boven in de organisatie uitstralen.

“Vanuit de boa-bonden komen er zeker mensen naar het evenement toe. Ook op sociale media krijgen we steeds meer aandacht. We hebben wat berichten geplaatst en die worden in verschillende boa-groepen gedeeld.

“We willen vooral dat de boa’s echt wat aan onze dag hebben. Dat je een dagje uit bent is leuk en dat je een broodje kroket krijgt ook, maar als je ’s avonds weer in de auto stapt naar huis willen we wel dat je iets hebt om over na te denken. Het zou ook mooi zijn als ze dan de BOA Academie weten te vinden. Of je nou materiaal of kennis zoekt, daar kun je altijd terecht.”

Wat is de BOA Academie dan precies?

Eric: “De BOA Academie is een initiatief van de vakbonden, dat werkgevers toegang geeft tot trainingen en producten die bijdragen aan het vergroten van het vakmanschap van boa’s.”

“De BOA Academie is een initiatief van de vakbonden”

Dennis: “Die hebben in het verleden een aantal partijen uitgenodigd en de misrekening gemaakt om veel partijen uit te nodigen die allemaal hetzelfde kunstje deden. Ze hadden daar een heel mooi beeld bij, van allemaal bedrijven die samenwerken, maar dat doen die grote bedrijven niet. Ze hebben dat hele bord leeg geveegd en zijn het anders aan gaan pakken. Procentrum was daarin een van de aanjagers. Wij vonden het initiatief hartstikke mooi, maar de aanpak was misschien niet helemaal handig. Wij stelden voor om drie tot vijf partners te kiezen die echt wat voor elkaar kunnen betekenen en ‘dedicated’ zijn. Je moet wel aan die kar willen trekken. Procentrum is toen overgebleven, met VBOT en NextHRM. Sinds een paar weken maken de bedrijven Radar/Vertige en BOAtrainer ook deel uit van deze samenwerking. Wij staan er hetzelfde in en kunnen daardoor goed samenwerken. Als je niet kan delen kun je ook niet vermenigvuldigen!”

Kijk voor meer informatie op www.procentrum.nl en www.ikbenboa.nl

Foto’s: Procentrum

Geef een reactie