Nieuwe politie-eenheid voor bewaking en beveiliging

Het aantal personen en objecten dat langdurig en intensief bewaakt en beveiligd wordt, is de afgelopen jaren flink toegenomen en zal naar verwachting blijven stijgen. Daarom wordt bewaken en beveiligen een hoofdtaak van de politie, net als noodhulp en opsporing. Dat moet onder meer voor lucht zorgen bij alle collega’s uit de basisteams die het nu als neventaak doen.

Voor het nieuwe organisatieonderdeel, dat bij de Landelijke Eenheid wordt ondergebracht en valt binnen de portefeuille Crisis en Conflict Beheersing, is de komende jaren zo’n 100 miljoen euro nodig. De regering buigt zich in de voorjaarsnota over het gevraagde bedrag. Er zijn zeker 200 tot 250 mensen nodig voor deze taken.

‘Onder meer door het werven en opleiden van nieuwe politiemensen, gaat het bouwen van het nieuwe domein desondanks jaren duren’, verwacht de directeur Bewaken en Beveiligen. ‘Ondertussen gaat het werk gewoon door. De druk op de politie op het gebied van bewaken en beveiligen zal de komende jaren dus onverminderd groot blijven. Waarbij ik wel de kanttekening wil maken dat de samenleving moet accepteren dat dreigingsrisico’s niet tot nul terug te brengen zijn. Als je dat wil, moet je mensen in zwaar bewaakte kazernes onderbrengen.’

Bronnen: nu.nl, politie.nl

Geef een reactie