Zorgen over meer geweld gericht op individuele politiemensen: wat is er aan de hand?

De Politieorganisatie publiceerde vandaag de geweldscijfers van 2021, waaruit blijkt dat de cijfers ten opzichte van 2020 wel stabiel zijn, maar dat politiemensen zelf met meer gewelddadigere incidenten geconfronteerd werden. Zorgelijk, volgens de Politie.

Politiemensen hebben tijdens hun werk wel steeds vaker te maken met zwaarder geweld. Het aantal meldingen van politieagenten die zwaar zijn mishandeld of te maken kregen met poging tot doodslag, is gestegen. Minder vaak meldden ze dat ze tijdens hun werk zijn uitgescholden.
Het gaat om cijfers waarin vorig jaar wordt vergeleken met 2020. De coronapandemie is onlosmakelijk verbonden met deze geweldscijfers. Het aantal demonstraties en rellen nam tijdens de coronamaatregelen toe. Terwijl bijvoorbeeld de horeca lange tijd dicht waren en mensen veel thuis bleven.

Impact
In de cijfers is een stijging te zien in wederspannigheid en openlijk geweld. Demonstraties tegen het coronabeleid trokken steeds vaker mensen aan die bewust kwamen om geweld te gebruiken tegen de politie. Daarbij merkte de politie dat dit geweld steeds vaker gericht was op individuele politiemensen en niet alleen op de politie als overheidsorganisatie. Daarnaast worden politiemensen het slachtoffer van het lekken van persoonsgegevens, ook wel ‘doxing’ genoemd. De impact hiervan is groot. Er wordt gewerkt aan een wetsvoorstel dat de oproep om iemands privégegevens te achterhalen strafbaar stelt.

Volgens portefeuillehouder geweld tegen politiemensen Peije de Meij maakt de politie zich zorgen om het toenemende maatschappelijke ongenoegen. Dit levert steeds heviger agressie en geweld tegen politiemensen en anderen met een publieke taak op. Online intimidatie en bedreiging raakt, behalve de agent in kwestie, ook het thuisfront. Het raakt de persoonlijke levenssfeer van politiemensen en dat gaat een grens over.

Afgebeelde personen worden niet in het verhaal genoemd.

Geef een reactie