Wijkagent Genevieve: ‘Het is een heel bijzonder vak, waar ik kei trots op ben’ 

Genevieve Bak is sinds september 2019 werkzaam als wijkagent in de Graafsebuurt Noord en Aawijk Noord in ‘s-Hertogenbosch. Ze is haar loopbaan bij de politie in 2000 begonnen in Utrecht, maar heeft uiteindelijk de overstap gemaakt naar Oost-Brabant, waar zij zelf vandaan komt. Zij gaat deze week vertellen over haar ervaring als wijkagent! 

 Geschreven door Kim van Driessen 

‘Werken bij de politie komt voor mij uit een soort roeping’ 
Genevieve wil graag een nuttige bijdrage leveren aan de samenleving en doet dit door haar politiewerk. Ze wil graag mensen helpen. ‘Hen versterken en ondersteunen in hun eigen zelfredzaamheid vind ik toch wel een van de mooiste momentjes. Iemand echt even kunnen zien en aandacht geven om een positieve bijdrage aan hun leven te kunnen brengen, geeft mij voldoening.’ Daarnaast vindt zij de spanning en het onverwachte aspect van sommige meldingen ook erg leuk. ‘Het is een heel bijzonder vak, waar ik kei trots op ben.’  

‘Een prettige, veilige en schone wijk is de verantwoordelijkheid van ons samen.’ 
Als wijkagent is Genevieve het eerste aanspreekpunt in haar wijk. ‘Ik houd via de bluespot monitor, een soort dagrapport in de gaten wat er speelt in de wijk en kijk of incidenten nog verdere inzet of een doorverwijzing naar mijn veiligheidspartners behoeft.’ Ze probeert zo veel mogelijk fysiek aanwezig te zijn in de wijk, maar helaas is ze daar nog niet zo vaak als dat zij zou willen. Ze ontvangt veel terugbelverzoeken van burgers die zorgen hebben en hierover graag met haar in gesprek over willen. ‘Ik bel hen dan zo snel mogelijk terug en probeer te adviseren of door te verwijzen naar de juiste instantie.’ Genevieve geeft aan dat het contact met veel instanties tegenwoordig laagdrempelig is en daarom stimuleert ze dit contact dus ook. ‘Een prettige, veilige en schone wijk is de verantwoordelijkheid van ons samen.’ 

Trots op de wijkbewoners

Wijkagent Genevieve is trots op de betrokkenheid van bewoners bij hun buren en wijk. Een buurman die komt helpen als er brand is in de tuin van de buurvrouw; burgerinitiatieven die de buurt schoonhouden of opknappen.

 ‘De bewoners van Graafsebuurt Noord hebben zelf de lantaarnpalen opgeknapt, zodat het er weer een stukje netter uitziet.’ De betrokkenheid van de bewoners uit zich ook door Genevieve te voorzien van cruciale informatie. Enige tijd geleden zouden er eventuele ongeregeldheden plaats kunnen gaan vinden in de buurt. ‘De bewoners die opstaan ter voorkoming van georganiseerde ordeverstoringen kunnen ons als politie enorm helpen om een goede strategie toe te passen en onze inzet af te stemmen om ons gezamenlijke doel te bereiken. Niemand wil onrust in de wijk!’ Soms leidt de hulp van de wijkbewoners zelfs tot concrete aanhoudingen: ‘Laatst hebben enkele buurtbewoners geholpen bij een aanhouding van een inbreekster. Dat is toch fantastisch!’ 

‘Iedereen heeft zijn eigen talenten!’ 
Het werk van de politie spreekt bij veel jongeren tot de verbeelding, iets wat Genevieve vroeger als kind ook al had. ‘Als ik jongeren op straat spreek, bijvoorbeeld als we samen met jongerenwerk PowerUp073, de jeugdagenten en wijkboa’s ‘jachtseizoen’ spelen, hoor ik vaak dat zij later ook bij de politie willen werken.’ Genevieve zegt dat het politiewerk ook echt zo boeiend, afwisselend en uitdagend is als vele denken: ‘dat maakt het boeven vangen nog leuker!’ Het is niet altijd makkelijk werk, want het kan fysiek en mentaal belastend zijn. ‘Het is belangrijk om in je eigen kracht te staan en te durven praten over wat je bezighoudt.’ Niet iedereen is geschikt om politieagent op straat te zijn, maar Genevieve benoemt dat er nog heel veel andere leuke en belangrijke functies zijn bij de politie. ‘Werken op de meldkamer, bij de (digitale) recherche of mensen die politie nodig hebben verder helpen aan de ontvangstbalie of de telefooncentrale. Te veel om op te noemen, iedereen heeft zijn eigen talenten hoe mooi is het om die in te kunnen zetten voor ons allemaal!’ Ze raadt aan om eens een kijkje te nemen op www.kombijdepolitie.nl als je interesse hebt in werken bij de politie. 

‘Ik wil vooral goed politiewerk leveren voor de inwoners van mijn wijk’ 
‘Het politiewerk van een wijkagent valt niet concreet te meten.’ Genevieve geeft aan dat het maken van verbinding in rustige tijden van belang is voor het verkrijgen van informatie als de spanning stijgt. Er is niet altijd ruimte en tijd om deze verbindingen te leggen: ‘Dat vind ik lastig.’ Ze wil er zijn wanneer het ertoe doet en weten wat er speelt, maar dat lukt helaas niet altijd. ‘Ondanks dat ik daar zelf niet altijd invloed op kan uitoefenen, zal ik dat wel moeten uitleggen aan bewoners en partners. Dat schuurt voor mij.’ 

‘Bewoners vinden het fijn om te weten wie je bent en wat je doet’ 
Net als veel andere wijkagenten, is Genevieve actief op Instagram (@wijkagent_db_graafsepoort). ‘Zo kan ik laten weten wie ik ben en waar ik mij zoal mee bezig hou.’ Genevieve geeft aan dat het werk voor haar soms gewoon wordt, terwijl bewoners het juist fijn vinden om te weten wie hun wijkagent is en wat hij of zij doet. Daarnaast is Instagram ook een manier waarop Genevieve makkelijk te bereiken is. Ze geeft wel aan: ‘het is niet per se het middel om meldingen te doen, daarvoor kunnen mensen mij rechtstreeks mailen.’ Daarnaast kan iedereen ook contact opnemen met zijn wijkagent via de politiewebsite. ‘Iedereen zijn wijkagent is terug te vinden op de website www.politie.nl onder het kopje mijn buurt.’ 

Geef een reactie