Politievakbonden: ”We snappen dat geld maar één keer uitgegeven kan worden, maar de hele veiligheidssector komt er bekaaid vanaf.”

Drie weken geleden werd de nieuwe Miljoenennota gepresenteerd op Prinsjesdag. Er komt meer geld beschikbaar voor het aanpakken van ondermijnende criminaliteit en in de begroting voor het ministerie van Justitie en Veiligheid, worden een aantal punten benoemd waar de politie versterkt moet worden. Wat vinden de politievakbonden van de nieuwe begroting? Wij spraken hen over de Miljoenennota en wat dit betekent voor de nieuwe CAO in 2022. 

Door Kim van Driessen

Minder dan gehoopt 
Politievakbonden ANPV en Equipe hadden verwacht dat er in de nieuwe Miljoennota een substantieel bedrag vrijgemaakt zou worden voor de gehele veiligheidssector, waaronder dus ook de politie. Helaas is dit niet het geval geweest. Er zijn slechts kleine bedragen bijgekomen en het geld dat extra is vrijgemaakt, is bij voorbaat al gelabeld en heeft dus al een concrete bestemming. De teleurstelling onder de vakbonden is aanwezig, maar ze zeggen wel dat het geld wat erbij is gekomen beter is dan niets.  

Nieuwe cao-onderhandelingen 
De politievakbonden geven aan dat ze respect en waardering richting de veiligheidssector missen. Zij zijn momenteel bezig met het formuleren van de inzet voor de cao-onderhandelingen die in 2022 plaats zullen vinden. De politievakbonden doen dit samen, om zo tot een gezamenlijke inzet te komen. Politievakbond ANPV verwacht dat deze nieuwe cao-onderhandelingen wederom veel ‘gedoe’ gaan opleveren, aangezien ”elke cao bevochten worden omdat de werkgever weigert om een marktconforme loonsverhoging te realiseren.” De onvrede bij collega’s is groot en zij accepteren een tussencao zoals in 2021 niet meer. 

Wensen voor de toekomst 
Vakbonden geven aan dat ze graag respect en waardering terug willen zien vanuit de politiek. Er zijn grote personeelstekorten, extreme werkdruk en het natuurlijke gezag van de politie in de maatschappij wordt niet meer geaccepteerd zoals vroeger. De NPB geeft aan dat de politiek in de afgelopen jaren regelmatig vaker geld heeft toegekend om meer medewerkers aan te nemen om zo het tekort te bestrijden, maar dit is tot op heden nog onvoldoende gebleken. De vakbonden zouden graag meer geld beschikbaar zien voor het bestrijden van de grote personeelstekorten en het creëren van een gewaardeerde Nationale Politie. 

Bovenstaande uitspraken zijn tot stand gekomen door correspondentie met de vakbonden.

Geef een reactie