De Miljoenennota: wat betekent dit voor de politie? 

Een week geleden is op Prinsjesdag de Miljoenennota gepresenteerd. Voordat deze openbaar gemaakt werd, was er al kort aandacht voor de politie in de Troonrede. Koning Willem-Alexander uitte zijn waardering voor de mensen die ondanks de coronacrisis hard door zijn blijven werken in moeilijke omstandigheden, waaronder de politie. Waardering is er dus, maar is dit terug te zien in de Miljoenennota?


Ondermijnende criminaliteit staat centraal 
Er is besloten om dit jaar 524 miljoen euro vrij te maken voor de aanpak van ondermijnende criminaliteit. Vanaf nu zal elk jaar 434 miljoen euro beschikbaar gemaakt worden voor deze aanpak. Een deel van dit geld gaat niet naar de politie, maar wordt gebruikt om de weerbaarheid van de samenleving en economie tegen de criminele invloeden te versterken. Het deel wat wel naar de politie gaat, zal gebruikt worden voor de noodzakelijke capaciteitsuitbreiding binnen het stelsel Bewaken en Beveiligen en voor de versterking van de aanpak van georganiseerde criminaliteit in zijn algemeenheid. 

Focus op digitale veiligheid 
In de begroting voor het ministerie van Justitie en Veiligheid, worden een aantal punten benoemd waar de politie versterkt moet worden. Het belangrijkste punt is wellicht het investeren in digitale zaken. De politie moet volgens de begroting meer datagedreven te werk gaan, waardoor cybercriminaliteit makkelijker is op te sporen en te bestrijden. Om de digitale weerbaarheid te versterken, werkt de politie samen met andere organisaties, om op deze wijze zo veel mogelijk kennis te vergaren. 

Algemene beschouwingen leveren extra geld op 
Tijdens de algemene beschouwingen is er aangekondigd dat er 500 miljoen extra besteed zal worden aan veiligheid. Hoe de verdeling van dit geld er precies uit gaat zien is nog niet duidelijk, maar de verwachting is dat het gaat om ongeveer 200 miljoen euro voor de politie en boa’s. De Vakbond BOA ACP heeft aangegeven blij te zijn met deze extra investering, maar is nog wel benieuwd naar de verdeling van het geld. 

Een stap in de goede richting, maar nog niet voldoende 
Helaas ontbreekt het geld voor een structurele versterking van de politie. Volgens Korpschef Henk van Essen is er nog ruim 600 miljoen euro nodig om de politie de komende jaren structureel te kunnen versterken. Het Openbaar Ministerie, de regioburgemeesters en de politie zijn blij met de stap die de demissionaire minister zet door het investeren in de politie, maar er zal in de toekomst meer geld beschikbaar moeten komen voor de opleidingscapaciteit en ICT. Voorzitter van de Nederlandse Politiebond Jan Struijs geeft aan dat de bezuinigingen bij de politie nog steeds door blijven gaan, want met het extra geld kan de politie geen extra agenten aannemen. 

Al met al, er is structureel meer geld nodig om het fundament van de politie te kunnen versterken, maar dit is een eerste, belangrijke stap in de goede richting. 

Bron: politie.nl, NRC, NOS.nl, BNNVARA, Rijksoverheid

Afbeelding: NOS.nl

Geef een reactie