Miljoenentekort bij begroting politie: bezuinigingen ingevoerd

De politie heeft een tekort op de lopende begroting van zo’n 30 tot 70 miljoen euro. Dit komt met name door de oplopende kosten, waarbij vaak niet duidelijk is wie wat moet betalen. Dat gaat dan met name om extra investeringen in cybersecurity, personeelszorg en het opruimen van drugslabs en -afval. De politie gaat in eerste instantie bezuinigen door externe vacatures voor niet-operationele functies binnen de organisatie tijdelijk stop te zetten, en door nieuwe aanschaffingen voorlopig zo veel mogelijk uit te stellen.

Dit is in lijn met de voorgestelde adviezen van de speciaal daarvoor opgestelde taskforce, die moest zoeken naar bezuinigingen binnenshuis. Het streven is dat het werk op straat, in de wijk en met speciale operationele eenheden gewoon doorgaat, ondanks deze bezuinigingen. Het moet de politie volgens de berekeningen zo’n 50 miljoen euro opleveren dit jaar. De taskforce zal verder zoeken naar andere manieren om te bezuinigen in 2022, zodat de politie 150 miljoen euro bespaart. De politiebegroting werkt op dit moment met een bedrag van 6 miljard per jaar. Er wordt nog met ministerie van Justitie en Veiligheid gesproken over meer geld voor de politie.

Bron: nu.nl

Geef een reactie